Menü
Alışveriş Sepetim

İptal İade Koşulları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişverdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satışsözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği(RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafındanödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Busüre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sonaerdirebilir. 

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun vevarsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmekzorundadır. 

6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı budurumu öğrendiğinden itibaren 5 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumubildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmekzorundadır. 

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptalederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartınınyetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse vesatılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'yaödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideriSATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresindeteslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini,ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatınertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ileyapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir.Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibarenyine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcınınhesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek;ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargoşirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlamolduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmakzorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünlebirlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adrestekikişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’yaaşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki vecezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malıreddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET 

ADI/UNVANI: BEGREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: Altıntepe Mahallesi Değirmen Yolu Cad.Külevoğlu Apt. No : 64  –  66/3 Maltepe/İstanbul

EPOSTA:info@begreensports.com

TEL:05313895010 -05468505461

FAKS:--

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süresözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sonaermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmetsözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulmasıve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı KullanılamayacakÜrünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmekistenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğuiade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adınadüzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirdetamamlanamayacaktır.)

17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standartaksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesigerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleriALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalmaolursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarınıtazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürününusulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardanALICI sorumlu değildir. 

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenenkampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamındafaydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusundahazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo vebikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulmatehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’yateslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iadeedilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildiktensonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayanürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergigibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilenhizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veyagörüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, verikaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin,ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereğimümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayıile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması daYönetmelik gereği mümkün değildir.

22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini,kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ilekırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi içinambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmalarıgerekir. 

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

23.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüdedüştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesiçerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyanve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacakmasrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşuldaALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeliifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabuleder. 

 

ÖDEME VE TESLİMAT

24.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak,

 

ÜNVAN:BE GREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI LTD.ŞTİ.

BANKA:QNB FİNANSBANK

IBAN:TR76 0011 1000 0000 0088 3215 20

HESAP NO:88321520

ŞUBE KODU:03663

VERGİ DA.:KÜÇÜKYALI

VKN:1601392219                           

bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınızaonline tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Onlineödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemigerçekleşecektir.